Energy People

Privacy-voorwaarden Energy People

1. Indien je je op de website www.energypeople.be registreert, verklaar je je akkoord met de privacy-voorwaarden van Energy People BVBA, statutair gevestigd te Hasselt, Kempische Kaai 69/001 en geregistreerd onder KBO-nummer 0550 567 941 RPR Hasselt.

2. Deze privacy-voorwaarden beschrijven de wijze waarop Energy People je persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

3. Energy People verwerkt je persoonsgegevens slechts om haar dienstverlening mogelijk te kunnen maken, haar klantenadministratie te verzorgen, haar werking te verbeteren en een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren.

4. Concreet zullen de volgende persoonsgegevens door Energy People worden verwerkt: naam, voornaam, adres, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel je bankrekeningnummer.

5. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt beheerd door Energy People en/of door een derde in opdracht van Energy People.

6. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in zoverre je ons daartoe toestemming hebt verleend bij registratie.

7. De door jou op onze website ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen steeds volledig, correct en actueel zijn en je zal Energy People onmiddellijk informeren over eventuele wijzigingen.

8. Voor al je verzoeken, vragen of kennisgevingen, kan je contact opnemen met Energy People op het volgende e-mailadres: hallo@energypeople.be.