Energy People

Privacy-voorwaarden en cookiebeleid Energy People

Energy People BVBA
Statutair gevestigd aan de Kempische Kaai 69/001, 3500 Hasselt
KBO-nummer 0550 567 941
www.energypeople.be
hallo@energypeople.be

1. Algemeen

1.1 Indien je je op de website www.energypeople.be registreert, verklaar je je akkoord met de privacy-voorwaarden van Energy People BVBA, statutair gevestigd te Hasselt, Kempische Kaai 69/001 en geregistreerd onder KBO-nummer 0550 567 941 RPR Hasselt.

1.2 Energy People bvba (hierna ‘wij’) vindt jouw privacy belangrijk en doet er alles aan om die te beschermen. Hieronder vind je een uitleg over hoe wij dit doen.

1.3 Deze privacy-voorwaarden beschrijven de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Onze privacy-voorwaarden zijn per 25 mei 2018 ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), zoals opgesteld door het Europees Parlement.

1.4 Voor al je verzoeken, vragen of kennisgevingen, kun je contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: hallo@energypeople.be.

1.5 Vind je dat wij je vraag met betrekking tot jouw privacy niet goed hebben afgehandeld en wil je een klacht indienen, neem dan contact op met de privacy-commissie via de website  https://www.privacycommission.be/nl/contact 

1.6 Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@energypeople.be.

2. Wat zijn jouw privacy-rechten?

2.1 Op eenvoudig verzoek en zonder bijkomende kosten kun je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor doeleinden van direct marketing, in zoverre je ons daartoe toestemming hebt verleend bij registratie.

2.2 Bij het indienen van een verzoek vragen wij je om je te identificeren via een kopie van je identiteitskaart. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Als je je verzoek indient per brief, vragen we je jouw verzoek te dagtekenen en te ondertekenen.

2.3 Je kunt onze reactie verwachten binnen vier weken nadat je je verzoek hebt verstuurd. 

3. Welke gegevens gebruiken we en waarom?

3.1 Wij verwerken je gegevens alleen om onze dienstverlening mogelijk te maken, onze klantenadministratie te verzorgen en onze werking te verbeteren en een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren. De grondslag waarvoor we je gegevens verwerken is de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

3.2 Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

3.3 Concreet vragen en/of verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • Naam en voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Indien je aansluitadres afwijkt, vragen we ook hiervan de gegevens.
  • Bankrekeningnummer, tenaamstelling van je bankrekening en je voorkeur voor betaling.
  • De EAN-gegevens van je aansluiting en je huidige situatie met betrekking tot de levering van energie.
  • Je status als beschermde afnemer.
  • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

3.4 Alle gegevens die wij aan je vragen tijdens de aanmeldprocedure zijn nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou. Kies je ervoor om bepaalde gegevens niet te verstrekken, dan is het mogelijk dat we geen overeenkomst met je kunnen aangaan en dat je geen energie van ons kunt ontvangen. 

3.5 De door jou ter beschikking gestelde gegevens zullen steeds volledig, correct en actueel zijn en je zal ons onmiddellijk informeren over eventuele wijzigingen.

3.6 Je gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren en afronden van onze overeenkomst met jou en volgens de wettelijke bewaartermijnen voor bijvoorbeeld facturen.

4. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

4.1 Wij delen gegevens met partijen waarmee we samenwerken. Deze partijen hebben met ons een verwerkersovereenkomst ondertekend. In de verwerkersovereenkomst wordt afgesproken dat je gegevens enkel en alleen verwerkt mogen worden voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en conform onze instructies. De toegang tot jouw gegevens wordt beperkt tot de gegevens die voor hen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken. Dit zorgt ervoor, dat deze partijen ook de privacy van jouw gegevens moeten bewaken.

4.2 Wij zullen je gegevens overmaken aan de bevoegde instanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen, marktverplichtingen, gerechtelijke informatievragen en juridische procedures.

4.3 Wij zullen je persoonsgegevens nooit delen met partijen buiten de EU.

5. Beheer van cookies

5.1 Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Het zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiele telefoon/tablet. In een cookie slaan we informatie op over je surfgedrag op onze website (bijvoorbeeld hoe vaak je onze site bezoekt, welke pagina's je bekijkt, ...). Een cookie zorgt er ook voor dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren. Zo maken we jouw bezoek aan onze website gemakkelijker.

5.2 Wij gebruiken cookies voor statistische en marketingdoeleinden: hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen, welke pagina’s op de website worden bezocht etc.

5.3 Je krijgt een cookiemelding als je onze site bezoekt. Je kunt aangeven of je instemt met ons cookiebeleid. Je kunt cookies ook uitschakelen of verwijderen, maar dan werkt onze website minder goed. Je kunt dan mogelijk sommige functies niet meer gebruiken.

6. Bezoekersstatistieken

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • De site gebruikt Google Analytics-cookies
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
  • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
  • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of via de cookietoestemming (zie de sectie Cookieverklaring hieronder).

Cookieverklaring